Jaarrekening

 

Als je het sec bekijkt, doen wij natuurlijk hetzelfde als ieder ander accountantskantoor. Maar hoe we dat invullen, daarin zijn we toch net persoonlijker dan andere accountants- of administratiekantoren. Dan gaat het er niet alleen om wat we doen maar belangrijker nog: waarom wij het op onze manier doen. Zo ook bij de jaarrekening.

 

De jaarrekening is nog steeds een vereiste, vaak zelfs een wettelijk vereiste. Daarom stellen wij ook nog steeds jaarrekeningen op. Toch wordt er al een aantal jaar vraagtekens geplaatst bij de toegevoegde waarde ervan. En dat is eigenlijk wel terecht.

 

De jaarrekening… wat heb je er nou echt aan?
Niet zelden komt de jaarrekening laat in het jaar. Wat heb je er dan nog aan als ondernemer? Eigenlijk heeft een jaarrekening na 1 april al weinig waarde meer. Er is immers alweer een kwartaal verstreken. Was het noodzakelijk geweest om bij te sturen, dan ben je mooi te laat. Bovendien is de jaarrekening voor de meeste ondernemers niet echt een leesbaar document.

 

En daarom doen wij het net een beetje anders
Dit zijn precies de redenen waarom wij vinden dat informatie sneller (eerder) en begrijpelijker gepresenteerd moet worden. Dat hoeft niet per se op de cent nauwkeurig, het gaat om de grote lijn. In gesprek met de klant proberen wij duidelijk te krijgen welke informatie hij of zij nodig heeft om doordachte keuzes te maken, en hoe vaak hij overzicht in de cijfers wil (dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal). Dit kan per branche en ondernemer sterk verschillend zijn.

 

Begrijpelijke en bruikbare financiële informatie
Onze vergaande digitalisering maakt veel mogelijk: tussentijds cijfers uitlezen, als je snel antwoord wilt op een inhoudelijke vraag. Kwartaal- of halfjaarcijfers. Een jaarrekening die voldoet aan de wettelijke eisen, waar een financier direct mee uit de voeten kan. Maar als je het voor jezelf doet: waarom dan niet een beknopte jaarrekening, gewoon overzichtelijk op een A4? Wat je wens of vraag ook is: Frank deelt niet zomaar financiële cijfers, wij geven je bruikbare en begrijpelijke financiële informatie.

 

Net als bij iedere andere accountant of ander administratiekantoor mag je erop rekenen dat wij je jaarrekening keurig verzorgen. Maar wij doen het ook graag anders. Het grote verschil: Frank is en blijft de accountant die je kent.

 

Frank